سوال مطرح شده :
موضوع :  چگونه ميتوانم خاک موجود در ناحيه اى را از نظر اينکه براى استخراج معدنى مناسب است يا خير شناسايى کرد ؟ و يا اينکه چه موادى مفيدى در آن وجود دارد
توضیحات :  چگونه ميتوانم خاک موجود در ناحيه اى را از نظر اينکه براى استخراج معدنى مناسب است يا خير شناسايى کرد ؟ و يا اينکه چه موادى مفيدى در آن وجود دارد
نام کاربر :  محمود ک
پست الکترونیکی :  concert5875@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 1 مرداد 1385  3:36
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image